Registrácia

Večer Nápadov a Startup príležitostí

Kino Úsmev - 29.05.2019

Oblasť záujmu:

IT
Programovanie
Výskum v oblasti zdravia
Inovácia
Sebarozvoj

Status:

Študent
Podnikateľ
Zamestnanec
Nezamestnaný


Súhlas so spracovaním osobných údajovza účelom zaradenia do evidencie záujemcov o účasť na Večer Nápadov a Startup príležitostí*

Súhlas so zasielaním informácií o spoločnosti T-Systems Slovakia a Innovlabe (nepovinné)